علل داخلی ایجاد کننده بیماری از کتاب جیووانی، مترجم: دکتر عباس انصاری


Dr. Ansari 23 خرداد 1394 دقیقه مطالعه
علل داخلی ایجاد کننده بیماری از کتاب جیووانی، مترجم: دکتر عباس انصاری
نقش هیجانات به عنوان علل بیماری

دیدگاه‌های متفاوت هیجان‌ در طب چینی و غربی

هیجانات به عنوان علل بیماری

تعامل بدن و ذهن

هیجان و اندام‌های داخلی

تاثیرات استرس هیجانی بر بدن

خشم

شادی

غمگینی

نگرانی

تفکر افراطی

ترس

emotion
شوک

 

علل “داخلی” بیماری عللی هستند که از فشار هیجانی ناشی می‌شوند. بر اساس سنت قدیم، علل داخلی هیجانی که مستقیما به اندام‌های داخلی آسیب می‌رسانند، در تضاد با علل خارجی آب و هوایی که نخست قسمت خارجی بدن را تحت تاثیر قرار می‌دهند، می‌باشد.

دیدگاه اندام‌های داخلی به عنوان نواحی تاثیر جسمانی-ذهنی-هیجانی، یکی از جنبه‌های حائز اهمیت طب چینی است. در مرکز این دیدگاه، مفهوم چی به عنوان ماده-انرژی قرار دارد که موجب پدیده‌های جسمانی، ذهنی و هیجانی در یک زمان می‌شود. از این رو در طب چینی، بدن، ذهن و هیجان یک مجموعۀ یکپارچه است که هیچ آغاز یا پایانی ندارد و اندام‌های داخلی مناطق عمده تاثیر هستند.

برای مثال، “کلیه‌های” طب چینی با اندام واقعی کلیه در یک سطح کالبدشناختی، با چی و جوهره (جینگ) مربوط به کلیه‌ها، با مغز، قدرت اراده و تحریک در سطح ذهنی و ترس در سطحی هیجانی مطابقت دارد. همۀ این سطوح بطور همزمان با یکدیگر در تعامل هستند.

جدول 20-1 علل داخلی هیجانی را فهرست‌وار بیان می‌کند.

پیش از بحث در مورد هر یک از این هیجانات، بحث کلی راجع به نقش هیجان‌ها به عنوان علل بیماری در طب چینی ارائه می‌گردد.

نقش هیجانات به عنوان علل بیماری

دیدگاه‌های متفاوت هیجان‌ در طب چینی و غربی

تفاوتی در دیدگاه هیجان طب چینی و غربی وجود دارد. در حالی که طب غربی تعامل بین بدن و هیجانات را نیز تشخیص می‌دهد، در انجام این کار، روشی کاملا متفاوت با طب چینی را اتخاذ می‌کند. در طب غربی، مغز در قلۀ هرم ذهن-بدن قرار دارد. هیجانات سیستم لیمبیک در درون مغز را تحت تاثیر قرار می‌دهد، تکانه‌های عصبی به سمت پایین هیپوتالاموس از طریق مراکز عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک حرکت می‌کنند و در نهایت به اندام‌های داخلی می‌رسند. بنابراین، تکانه‌های عصبی که توسط آشفتگی هیجانی رها شده، به اندام مربوطه فرستاده می‌شوند.

برای دانلود ادامه مطالب روی لینک زیر کلیک کنید:
علل داخلی ایجاد کنندۀ بیماری از کتاب جیووانی- مترجم دکتر عباس انصاری

برچسب‌ها :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Rating*