سیکل قاعدگی و اعضای بدن


Dr. Ansari 5 خرداد 1400 دقیقه مطالعه
سیکل قاعدگی و اعضای بدن

تاثیر پاتولوژی اعضای داخلی بدن بر سیکل قاعدگی از دیدگاه طب سنتی چینی

✔️ کلیه ها

ضعف کلیه یکی از پاتولوژی های اصلی در طب زنان و ریشه بسیاری از مشکلات زنان است. این مشکل به دلیل رابطه سه گانه خون- رحم- کلیه‌ها احتمالا در میان زنان شایع‌تر است: کمبود خون که غالبا در زنان رخ میدهد، بر رحم تاثیر میگذارد و از آنجا که این امر از نظر عملکردی با کلیه ها مرتبط است، کلیه ها نیز ضعیف می شوند؛ بنابراین، در زنان، کمبود خون و ضعف کلیه غالبا همپوشانی دارند.

✔️ کبد

پس از کلیه ها، کبد مهمترین تاثیر را بر زنان دارد. کمبود خون کبد و متعاقبا رکود چی کبد در زنان بسیار شایع است. کبد بیشتر از هر عضو دیگری دارای این مشخصه ویژه است که در آن الگوها غالبا با هم رخ میدهند. برای مثال، در زنان به هیچ عنوان غیرعادی نیست که از کمبود خون کبد در ترکیب با رکود چی (انرژی) کبد، به همراه صعود یانگ کبد (به عنوان پیامد کمبود خون کبد) و تا حدودی آتش کبد رنج ببرند. شایعترین علت رکود چی کبد استرس‏های هیجانی مرتبط با خشم، خشم سرکوب شده، رنجش، نگرانی، شرم و احساس گناه است.
در پاتولوژی، چنانچه چی کبد راکد شود، تاثیر آن به ویژه در فاز پیش از قاعدگی که منجر به تنش پیش از قاعدگی، اتساع پستان ها، تحریک پذیری، افسردگی، اتساع شکم و غیره میشود، قابل توجه است.

✔️ قلب

قلب در بحث زنان و زایمان عضوی تاثیرگذار است، چراکه در تشکیل خون قاعدگی نقش دارد و از طریق کانال رحم با رحم در ارتباط است. به دلیل این ارتباط و از آنجا که قلب اقامتگاه ذهن و فرمانروای خون است، مشکلات ذهنی- هیجانی تاثیر مستقیم و عمیقی بر عملکرد قاعدگی، بارداری، زایمان و یائسگی دارند.

✔️ طحال

کمبود چی طحال دلیل مستقیم بیماری های زنان نیست، اما در بروز آن ها دخیل است، زیرا چی طحال منشاء چی پس‌زادی و خون پس‌زادی است و بنابراین ممکن است کمبود خون اتفاق بیفتد. به همین دلیل، هنگام تغذیه خون در طب زنان، کبد و نیز کلیه ها و برای تغذیه خون پس‌زادی طحال را درمان می‌کنیم.

✔️ ریه‌ ها

ریه ها در پاتولوژی زنان نقش مهمی ندارند. کمبود چی (انرژی) ریه‌ معمولا با کمبود چی طحال در ارتباط است و بنابراین ممکن است نقش غیرمستقیم در منوراژی ناشی از کمبود چی در پرولاپس رحم یا در مشکلات مزمن ادراری یا تناسلی داشته باشد.

✔️ معده

طغیان چی (انرژی) معده به سمت بالا مسئول فرایند پاتولوژیک بیماری صبحگاهی (ویار) در طول بارداری و همچنین به طور کلی حالت تهوع در زمینه مشکلات زنان مانند تنش پیش از قاعدگی یا دیسمنوره است.

سیکل قاعدگی (پریودی)
سیکل قاعدگی (پریودی) و اعضای داخلی بدن
سیکل قاعدگی (پریودی)
سیکل قاعدگی (پریودی) و قلب
سیکل قاعدگی (پریودی) و طحال
سیکل قاعدگی (پریودی) و کبد
سیکل قاعدگی (پریودی) و کلیه ها

021-26767205 و 01906642920

اینستاگرام: dr.abbas_ansari

برچسب‌ها :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Rating*