درمان یائسگی زودرس و عوارض ناشی از آن با لیزرآکوپانکچر و لیزر گوش

یائسگی فرآیند بیولوژیکی طبیعی و گذر از مرحله ای به مرحله دیگر است. این فرآیند با تغییرات هورمونی، فیزیکی و روانی اتفاق می افتد و کاملا طبیعی محسوب می شود. اما ممکن است به دلایلی این فرایند بسیار [...]