تاثیر کافئین بر افزایش ضربان قلب ، ایجاد بیخوابی ، افسردگی ،دمای بدن ، آنزیمها ،اضطراب ،عدم تعادل

تاثیر کافئین روی قلب کافئین بطور گسترده در بسیاری از نوشیدنیها مثل قهوه ،چای و نوشیدنیها به کار می رود. کافئین بطور طبیعی در برگها و دانه های گیاهان گوناگون وجود دارد . اگر در نظر بگیرید که [...]

درمان “عصبانیت و خشم” با استفاده از تحریک فشاری گوش/ دکتر عباس انصاری

ما همیشه عادت داریم نسبت به پیشامدهای ناخوشایند و بعضاً غیرقابل حل عکس العمل فوری نشان دهیم و شاید شایع ترین نوع عکس العمل در این مواقع خشم و عصبانیّت باشد. در هنگام خشم، فشار قابل توجهی به سیستم [...]

برطرف کردن “نگرانی” با استفاده از تحریک گوش/ طب سوزنی دکتر انصاری

طب سوزنی گوش برای انواع مشکلات و بیماری های جسمی و ذهنی- هیجانی روشی بسیار موثر و بدون عارضه است. روان‌پزشکان و روان‌شناسان از طب سوزنی گوش برای کاهش اضطراب، افسردگی، بی‌خوابی، اعتیاد به الکل و [...]

برطرف کردن “نگرانی” با استفاده از تحریک گوش/ طب سوزنی دکتر انصاری

طب سوزنی گوش برای انواع مشکلات و بیماری های جسمی و ذهنی- هیجانی روشی بسیار موثر و بدون عارضه است. روان‌پزشکان و روان‌شناسان از طب سوزنی گوش برای کاهش اضطراب، افسردگی، بی‌خوابی، اعتیاد به الکل و [...]