اوریکولوتراپی چیست؟

اوریکولوتراپی عبارتست از تحریک نقاط خاصی از گوش خارجی به منظور تشخیص و درمان بیماری هایی که در دیگر بخش های بدن بروز می کنند.   اگر اوریکولوتراپی از طریق وارد کردن سوزن های طب سوزنی به گوش [...]