اطلاعیه چاپ دوم کتاب اطلس رنگی نقاط طب سوزنی و فشاری، تالیف آقای دکتر عباس انصاری

به اطلاع می رساند ویرایش جدید کتاب اطلس رنگی نقاط طب سوزنی و فشاری تألیف آقای دکتر عباس انصاری از تاریخ ۹۵/۸/۲۸ به ترتیب اولویت پیش خرید ارسال می گردد. کتاب با اندکی اصلاحات و با طراحی جلد جدید و [...]