کتاب “راهنمای بالینی تشخیص از طریق زبان”، مؤلف دکتر عباس انصاری

کتاب راهنمای بالینی تشخیص از طریق زبان در ۱۹۰ صفحه، با اشکال رنگی بر روی کاغذ گلاسه چاپ شده است. این کتاب تأییدیه معاونت طب سنتی ایرانی- اسلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را نیز دارا می [...]

کتاب “مرجع تشخیص پزشکی از طریق زبان”، ترجمه دکتر عباس انصاری به زودی چاپ می شود.

 »جنبه های مختلف تشخیص از طریق زبان»، «نحوه معاینه زبان»، «علائم زبانی»، «اصول هشتگانه در تشخیص از طریق زبان»، «رنگ و شکل بدنه و پوشش زبان» از جمله مباخث ذکر شده در کتاب “مرجع تشخیص پزشکی [...]