اوریکولوتراپی یا طب سوزنی گوش

اوریکولوتراپی (طب سوزنی گوش) اوریکولوتراپی بخشی از طب سوزنی بوده که پیشرفت های اخیر آن مدیون دکتر پل نوژیه، پدر طب سوزنی گوش جهان است. بیش از ۲۹۰ نقطه طب سوزنی بر روی گوش انسان وجود دارد که هر یک [...]