کتاب “مرجع تشخیص پزشکی از طریق زبان”، ترجمه دکتر عباس انصاری به زودی چاپ می شود.

 »جنبه های مختلف تشخیص از طریق زبان»، «نحوه معاینه زبان»، «علائم زبانی»، «اصول هشتگانه در تشخیص از طریق زبان»، «رنگ و شکل بدنه و پوشش زبان» از جمله مباخث ذکر شده در کتاب “مرجع تشخیص پزشکی از طریق زبان ( Tongue Diagnosis in Chinese Medicine)  نوشته جیووانی ماشیوشیا و ترجمه اقای دکتر عباس انصاری می باشد. همچنین همراه با توضیح شکل بدنه و پوشش زبان »تصاویر نمونه های بالینی» نیز در کتاب آورده شده است.

کتاب “مرجع پزشکی تشخیص از طریق زبان” در ۳۱۰ صفحه و با اخذ مجوز از انتشارات ایسلند و دفتر طب سنتی وزارت بداشت، درمان و آموش پزشکی طی یک ماه آینده به چاپ خواهد رسید

در اینجا صفحاتی از فهرست و متن کتاب برای اطلاع بیشتر علاقمندان از محتوای کتاب آورده شده است:

5

7

13

36

90

مطالب مرتبط

در رابطه با این مطلب نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.