کاهش وزن با استفاده از طب سوزنی گوش (اوریکولوتراپی)

سابینا لین، مدیر پژوهشی دپارتمان طب سوزنی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه کیونگ هی در سئول، کره جنوبی، می گوید اگر آنچه در تحقیقات شاهد آن بودیم با بررسی های بیشتر تایید شود، می توان گفت استفاده از نقطه گرسنگی طب سوزنی، انتخاب خوبی برای کاهش وزن خواهد بود. با اینحال برای بیمارانی که از چاقی در بخش های مرکزی بدن رنج می برند، تحریک مداوم پنج نقطه از نقاط طب سوزنی باید انجام شود.

 

بر اساس گفته های لیم، تاثیر طب سوزنی برای بیماران چاق تا حد زیادی با عملکرد متابولیک فرد مرتبط است و افزایش عملکرد متابولیک، به سوختن چربی های بدن کمک کرده و به طور کلی منجر به کاهش وزن می شود.

 

اصل مقاله به صورت آنلاین در ۱۶ دسامبر در ژورنال طب سوزنی در پزشکی به چاپ رسید.

دکتر دیوید کتز، مدیر مرکز تحقیقات پیشگیری دانشگاه Yale می گوید: نمی توان گفت صرف اینکه مکانیسم اثر یک روش درمانی نوین مشخص نیست لزوما آن روش موثر واقع نمی شود، بلکه اگر درمانی واقعا موثر است در اصل ما را به کشف مکانیسم آن دعوت می کند.

 

مرکز ملی طب مکمل و جایگزین در آمریکا، نتایج تاثیر طب سوزنی بر کاهش وزن را ارائه می دهد. در یکی از بررسی ها، محققان تاثیر طب سوزنی گوش با طب سوزنی ساختگی (دارونما) در زنان چاق را بررسی کردند. سخنگوی این مرکز، کتی دانیلسون می گوید: محققان هیچ تفاوت آماری در وزن بدن، شاخص توده بدنی (BMI) و دور کمر بین گروه طب سوزنی و گروه دارونما مشاهده نکردند.

 

در تحقیق دیگری، لیم و همکارانش پنج نقطه بر روی گوش خارجی را با طب سوزنی تک نقطه ای (نقطه گرسنگی) مقایسه کردند. آن ها از ۹۱ فرد چاق بطور تصادفی (رندوم) برای طب سوزنی با پنج نقطه، طب سوزنی تک نقطه (نقطه گرسنگی) یا طب سوزنی ساختگی (دارونما) استفاده کردند. پس از هشت هفته بررسی، از افراد خواسته شد از رژیم غذایی محدود پیروی کنند اما لازم نیست رژیم کاهش وزن در پیش بگیرند و همچنین توصیه ای مبنی بر افزایش تمرینات جسمی ارائه نشد. گروهی که طب سوزنی گوش با پنج نقطه دریافت می کردند سوزن ها بطور نیمه دائم یعنی به مدت یک هفته و به عمق ۲ میلیمتر در یکی از گوش ها قرار می گرفت. سپس همین کار بر روی گوش دیگر انجام می شد و این روش به مدت هشت هفته تکرار شد. گروه دیگر، درمانی مشابه با همین روش اما بدون سوزن یا با طب سوزنی ساختگی (دارونما) که سوزنها سریعا پس از ورود به گوش خارج می شدند را دریافت کردند. در طول دوره درمان، ۲۴ بیمار حذف شدند که ۱۵ نفر از آن ها طب سوزنی ظاهری (ساختگی) دریافت میکردند. از بین بقیه افرادی که درمان را ادامه دادند تفاوت قابل توجهی در کاهش وزن در بین گروه ها وجود داشت. محققان دریافتند طی چهار هفته، گروهی که درمان با ۵ نقطه از گوش دریافت می کردند ۶/۱% کاهش وزن داشتند، در مقایسه با گروه تک نقطه ای که ۵/۷ % کاهش وزن نشان دادند و گروهی که تحت درمان ساختگی طب سوزنی بودند هیچ کاهش وزنی نشان ندادند.

 

در مقایسه با گروه دارونما، بیشترین کاهش در اندازه دور کمر در بین گروهی مشاهده شد که ۵ نقطه از گوش سوزن زده می شد؛ البته زمانی که فاکتور سن در بین افراد لحاظ می شد اندازه دور کمر در بین گروه ها معنادار نبود. همچنین درصد چربی های بدن در بین گروه ۵ نقطه ای کاهش نشان می داد. هر دو روش ۵ نقطه و ۱ نقطه ای، تاثیر زیادی در درمان چاقی و کاهش وزن و اندازه دور کمر نشان می داد. کاهش دور کمر در گروه ۵ نقطه ای نشان می دهد برای کاهش چاقی در بخش های مرکزی بدن درمان عمدتا باید با استفاده از بیش از یک نقطه (درمان با ۵ نقطه) باشد.

 

مطالب مرتبط

در رابطه با این مطلب نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.