وارونگی سوماتوتوپیک چیست؟

  طب سوزنی گوش تاریخچه مزایا

الگوی جنین وارونه بر روی گوش خارجی به وارونگی سوماتوتوپیک اشاره دارد. کلمه “سوما” به معنی “بدن” و  “توپیک” به معنای “نقشه” توپوگرافیک است. گوش، نقشه بدن در یک الگوی وارونه یا واژگون است.

 

نمایش هولوگراف

در عکاسی هولوگرافیک، برخلاف عکاسی معمولی، بخشی از نگاتیو هولوگراف حاوی تصویری از کل تصویر هولوگراف است. این نوع تصاویر با میکروسیستم گوش قابل مقایسه است؛ بدان معنا که رزونانس اکوی امواج باعث ایجاد الگوهای تداخل امواج می شود؛ دقیقا مانند الگوهای موجی شکل پرتوهای لیزر که برای بوجود آوردن تصویر هولوگرام با هم میانکنش دارند.

Recent Posts

در رابطه با این مطلب نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.