نمونه بالینی درمان یائسگی زودرس با لیزراکوپانکچر گوش و لیزر موضعی تخمدان ها

بیمار خانم س. ق.، ۳۸ ساله از تهران که به دلیل یائسگی زودرس به این مطب مراجعه کرده اند. سابقه کیست اندومتر داشته اند که ۱۵ سال قبل جراحی شده است. بیمار در سال ۹۶ به مدت چهارماه پریود نشدند و سپس با مصرف داروهای تقویتی پریود می شوند، ولی مجددا در دی ماه ۹۷ قطع پریود داشته اند که با توجه به آزمایشات نامبرده با تشخیص یائسگی زودرس در اسفند ماه به مطب ما مراجعه نمودند. پس از انجام هفت جلسه لیزر موضعی تخمدان ها و لیزرآکوپانکچر گوش و طب سوزنی، مجدداً پس از سه ماه قاعدگی داشتند‌. درمان جهت افزایش ذخیره تخمدانی AMH ادامه می یابد.

IMG_20190420_135513_315

IMG_20190420_135513_314

بررسی های متعدد نشان می دهد طب سوزنی تاثیر بسیار زیادی در کاهش سطح FSH و LH، افزایش سطح سرمی استرادیول، افزایش هورمون آنتی مولرین (AMH یا ذخیره تخمدان)، کاهش اضطراب، کاهش فشار های ذهنی و بهبود علائم یائسگی دارد.
همانطور که در جواب آزمایشات مشاهده می کنید، میزان FSH و LH به ترتیب ۱۰/۵ و ۶/۵ برابر کاهش نشان می دهد که میزان بسیار قابل توجهی می باشد.

منبع: www.DoctorAnsari.com

مطالب مرتبط

در رابطه با این مطلب نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.