نقش اندورفین ها در اوریکولوتراپی و تاثیر استفاده از گوشواره

   نقاط در گوش

 

اندورفین ها مولکول های مورفین خود بدن هستند که به همان روشی که مواد مخدر خارجی درد را آرام می کنند باعث تسکین درد می شوند. اندورفین ها می تواند توضیحی بر مکانیسم کاهش درد در روش اوریکولوتراپی باشند. مطالعات انجام شده بر روی نمونه های انسان و حیوانات نشان داده اند که تحریک نقاط طب سوزنی گوش باعث آزاد شدن سیستمیک اندروفین ها می شود.

استفاده از آنتاگونیست مخدر نالوکسون تا حدی اثر بی حسی ایجاد شده بوسیله طب سوزن بدن و گوش را مسدود می کند.

 

تاثیر استفاده از گوشواره

سوالی که برای بیشتر افراد پیش می آید اینست که پیامد استفاده از گوشواره در مواردی که در نقاط طب سوزنی گوش وارد می شوند چیست. معمولا گوشواره ها در مرکز لوب گوش یعنی در نقطه چشم وارد می شوند که اختلالات بینایی را تسکین می دهند. پاسخ نقاط رفلکس گوش به گوشواره ها بستگی به ترمیم بافت پوست در محلی که گوش سوراخ شده و همچنین نوع استفاده از فلز بکار رفته در جنس گوشواره دارد.

 

اگر گوش در محل سوراخ شده کاملا بهبود نیابد، فلز گوشواره می تواند یون های باردار الکتریکی به درون پوست آزاد کند. اینکه آیا این یون ها برای بخش متناظر این نقطه در بدن مفید هستند یا مضر بستگی به جنس فلز دارد؛ اگر از جنس طلا باشد یون های مثبت و اگر نقره باشد یون های منفی آزاد می کند.

Recent Posts

در رابطه با این مطلب نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.