منظور از میکروسیستم چیست؟

   طب سوزنی میکروسیستم

کلمه میکروسیستم به سیستم طب سوزنی میکرو یا سیستم رفلکس میکرو اشاره دارد، بدان معنا که گوش خارجی نسبت به کل بدن، شبیه یک سیستم میکرو عمل کرده و به عنوان عضوی از بدن، قادر به نمایش کل بدن بر روی خود است.

 

این تعبیر چنین میکروسیستمی را  از سیستم کانال های مریدین طب سوزنی ماکروی موجود در سرتاسر بدن و همچنین مسیرهای رفلکسی ارتباط دهنده سیستم عصبی که بخش های مختلف بدن را به هم مرتبط می سازند، متمایز می کند.

 

میکروسیستم هایی برای رفلکسولوژی پا، رفلکسولوژی دست، طب سوزنی صورت، طب سوزنی پوست سر و ایریدولوژی گزارش شده اند. اصطلاح میکروسیستم اولین بار توسط یکی از متخصصان طب سوزنی، رالف آلان دیل از میامی فلوریدا شهرت یافت.

Recent Posts

در رابطه با این مطلب نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.