معرفی کتاب “روان در طب چینی”، The Psyche in Chinese Medicine، مترجم: دکتر عباس انصاری

کتاب “روان در طب چینی” از دیگر آثار جیووانی ماشیوشیا و مشتمل بر ۲۲ فصل است که هم اکنون در حال ترجمه می باشد.

مباحث مورد بحث در این کتاب عبارتند از:

مفهوم روح، روان و ذهن در طب چینی و غربی

ماهیت روح آسمانی

مفهوم روح جسمانی

هوش

قدرت اراده

روان و ارتباط آن با اندام های داخلی

هیجان ها

اتیولوژی مشکلات ذهنی- هیجانی

تاثیر طب گیاهی و سوزنی بر مشکلات ذهنی- هیجانی

هیجانات و مفهوم “خویشتن” در فلسفه غرب

اتیولوژی و پاتولوژی افسردگی

نقاط طب سوزنی موثر برای درمان افسردگی

اتیولوژی و پاتولوژی اضطراب

بی خوابی

 

همچنین در این کتاب از تاثیر رژیم غذایی و کار بیش از حد در بروز مشکلات هیجانی، مشکلات مربوط به هیجانات سرکوب شده و نیز تشخیص مشکلات ذهنی- هیجانی بر اساس نبض، زبان، رنگ چهره و چشم ها نیز مطالب ارزشمندی ارائه شده است.

مطالب مرتبط

در رابطه با این مطلب نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.