علل قاعدگی دردناک

علل قاعدگی دردناک در طب چینی

 قاعدگی‌های دردناک یا دیسمنوره به معنای وجود درد قاعدگی در قبل، حین و یا بعد از قاعدگی است. درد ممکن است در قسمت تحتانی شکم یا ناحیۀ تحتانی کمر (ساکرال) باشد و گاهی به پاها کشیده می‌شود. در موارد شدید، ممکن است با حالت تهوع و استفراغ و حتی غش کردن همراه باشد.

کبد، کانال نافذ و کانال هدایتگر مسئول فیزیولوژی قاعدگی در طب چینی هستند. برای رخ دادن قاعدگی نرمال، خون باید بسیار فراوان باشد و به میزان کافی جابجا ‌شود. حرکت صحیح خون وابسته به جریان آزاد چی (انرژی حیاتی) کبد و چی کانال نافذ است.

در طب چینی چهار مرحلۀ متفاوت در هر سیکل قاعدگی قابل تعریف است. در طی مرحلۀ پیش از قاعدگی، یانگ افزایش می‌یابد و چی کبد برای به حرکت درآوردن خون حین قاعدگی جابجا می‎شود. بنابراین، جابجایی مناسب چی کبد و خون کبد برای قاعدگی بدون درد ضروری است. اگر چی کبد دچار رکود شود، ممکن است موجب درد شود، به‌خصوص قبل از قاعدگی، درحالی که اگر خون کبد دچار رکود شود، موجب ایجاد درد حین قاعدگی می‌شود؛ بنابراین، رکود مهمترین وضعیت پاتولوژیک عامل ایجاد قاعدگی‌های دردناک است: حتی در وضعیت کمبود زمانی که درد خفیف است نیز مقداری عامل رکود وجود دارد که آن را ایجاد کرده است.

زمانی که سرما به ناحیه تحتانی شکم هجوم می‌برد، قاعدگی‌ها ممکن است اندک و دردناک شوند که با درد خنجری در واژن و احساس سرما در شکم همراه است… درد حادی در Qichong [ST-30] وجود دارد… و ممکن است فرد ناگهان دچار سرگیجه شود…

اتیولوژی یا علل قاعدگی دردناک

۱- استرس هیجانی

 استرس هیجانی یک عامل اتیولوژیک مهم در قاعدگی‌های دردناک است. خشم، نا امیدی، رنجش، نگرانی و احساس گناه ممکن است همگی منجر به رکود چی کبد بشوند. در زنان رکود چی کبد موجب رکود خون در رحم و وقوع قاعدگی‌های دردناک می‌شود. در برخی موارد، رکود چی کبد ممکن است به آتش کبد تبدیل شود و این امر به نوبه خود منجر به گرمای خون می‌شود. گرمای خون اغلب با رطوبت-گرما در رحم ترکیب می‌شود.

۲- سرمای خارجی و رطوبت

قرار گرفتن بیش از حد در معرض سرما و رطوبت، به ویژه در سنین بلوغ، ممکن است موجب هجوم سرما به رحم شود. سرما موجب گرفتگی خون در رحم و بنابراین وقوع قاعدگی‌های دردناک می‌شود. در کشورهای با آب و هوای سرد و مرطوب که دختران جوان لباس‌های کوتاه می‌پوشند و در ورزش‌ها و بازی‌های مدرسه مشارکت دارند، این امر یک علت رایج قاعدگی‌های دردناک در آنها است. در طی بلوغ، بدن در وضعیت آسیب پذیری قرار دارد، زیرا محتمل تغییراتی می‌شود، بنابراین بیشتر تحت تاثیر عوامل پاتوژنیک قرار می گیرد. هجوم سرما به رحم رایج‌ترین علت قاعدگی‌های دردناک در دختران بالغ است.

زنان نیز در حین و کمی بعد از قاعدگی، زمانی که خون و رحم در وضعیت نسبتاً ضعیف قرار دارند، مستعد هجوم سرما به رحم هستند. بنابراین، در این زمان باید مراقبت خاص انجام دهند و در معرض رطوبت و سرما قرار نگیرند. فو چینگ ژو می‌گوید:

کبد به چوب متعلق است، خون را ذخیره می‌کند و از باد و سرما متنفر است. حین قاعدگی فضای بین پوست و عضلات (cou li) بسیار باز است، زمانی که مورد هجوم باد و سرما قرار می‌گیرند، چی کبد دچار رکود می‌شود و مسیر قاعدگی مسدود می‌شود.

بدیهی است زنان با پیش زمینۀ وضعیت کمبود یانگ بیشتر در معرض هجوم سرمای خارجی قرار دارند.

۳- کار بیش از حد، بیماری مزمن

کار فیزیکی بیش از حد یا بیماری مزمن منجر به کمبود چی و خون به‌ویژه در معده و طحال می‌شود. کمبود خون منجر به تغذیۀ بد کانال‌های نافذ و هدایتگر می‌شود تا جایی که خون هیچ نیرویی برای جابجایی مناسب ندارد و منجر به رکود و درد می‌شود.

۴- فعالیت جنسی بیش از حد، زایمان

کبد و کلیه‌ها در اثر فعالیت جنسی بیش از حد (البته تاثیر آن بر زنان تا حدودی کمتر از مردان است)، زایمان‌های زیاد و با فاصلۀ نزدیک به هم و فعالیت جنسی که در سنین پایین شروع شود تضعیف می‌شوند. ضعف کبد و کلیه‌ها موجب تهی شدن کانال‌های نافذ و هدایتگر می‌شود، بنابراین نمی‌توانند چی و خون را صحیح جابجا کنند، در نتیجه موجب قاعدگی‌های دردناک می‌شود…»

 

تخلیص از کتاب «بیماری های زنان و زایمان در طب چینی»، فصل ۱۴، مترجم: دکتر عباس انصاری (در مرحله ویراستاری)

 

20200802_101725

بیماری های زنان در طب چینی

مترجم: دکتر عباس انصاری

نظارت و ویرایش علی: دکتر امیر هومن کاظمی

مطالب مرتبط

در رابطه با این مطلب نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.