رفلکس های اوریکولوسوماتیک (گوشی- بدنی)

  auriculotherapy

اساس اوریکولوتراپی این است که اعصاب موجود در پوست نواحی خاصی از گوش خارجی با بخش های مشخصی از مغز که با دیگر بخش های بدن مرتبط است، مطابقت دارد.

 

زمانی که عامل بیماری زا در بخش خاصی از بدن باعث بروز واکنش های رفلکسی در گوش خارجی می شود و با علائمی مثل تغییرات موضعی در حساسیت به لمس، تغییر در گردش خون و واکنش الکترودرمال تظاهر پیدا می کند، در اصل رفلکس هایی بین پوست و اندام های مختلف فعال شده اند.

 

زمانی که نقاط خاصی بر روی گوش به منظور درمان بیماری در اندامی از بدن تحریک می شوند، این رفلکس های بین پوست و اندام ها فعال می گردد.

Recent Posts

در رابطه با این مطلب نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.