درمان یائسگی زودرس

 یائسگی زودرس، کیست تخمدان، ناباروری، پریود های دردناک و دیگر بیماری‌های زنان از جمله بیماری هایی هستند که لیزرآکوپانکچر گوش و بدن، همراه لیزر رحم و تخمدان ها درمان موثری برای آن محسوب می شود.

خانم ۴۱ ساله به دلیل یائسگی زودرس به مطب اینجانب مراجعه کردند.
آخرین پریود (بدون داروی دوفاستون) ایشان فروردین ۹۸ بوده است. ایشان به مدت چندماه داروی دوفاستون مصرف کردند. متخصص زنان معتقد بودند بیمار دچار یائسگی زودرس شده تند و در نتیجه راهی جز هورمون درمانی وجود ندارد.
در آزمایشات، ذخیره تخمدان یا AMH برابر با ۰٫۰۱، FSH برابر ۵۸ و LH برابر با ۳۶ نشان داده می شد.
بیمار در دیماه ۹۸ به مطب اینجانب مراجعه کردند و ۱۲ جلسه لیزرآکوپانچر گوش و بدن، طب سوزنی و لیزر موضعی رحم و تخمدان ها، و پس از تکمیل این دوره درمانی، در اسفند ۹۸ یک جلسه امبدینگ برای ایشان انجام شد. دو هفته پس از امبدینگ، یعنی آخر اسفند، بیمار پریود شدند و خوشبختانه تا به حال (خرداد ۹۹)، یعنی با گذشت چهار ماه از درمان، قاعدگی منظم داشته اند.
آزمایش پس از درمان، سطح FSH را برابر ۸، LH را برابر ۱٫۹ و AMH را ۰٫۳ (با ۳۱ برابر افزایش) نشان می دهد.
بیمار به متخصص زنان متعددی مراجعه کرده بودند که همگی پیشنهاد هورمون درمانی داشتند، اما بیمار به دلیل عوارض این روش مایل به انجام آن نبودند.

سطح هرمون های بیمار در قبل و بعد از درمان

FSH: 58.5 ➡️ ۸٫۷۹
LH: 36.1 ⁦➡️⁩ ۱٫۹۸
AMH: 0.01 ➡️ ۰٫۳۱

 

 

AddText_06-16-05.24.30

AddText_06-16-05.21.15

مطالب مرتبط

در رابطه با این مطلب نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.