معرفی کتاب “اصول و مبانی طب چینی”، ترجمه دکتر عباس انصاری

ترجمه کتاب اصول و مبانی طب چینی، The Foundation of Chinese Medicine، به اتمام رسیده و این کتاب در مرحله ویراستاری است و اولین جلد آن تا پایان سال جاری به چاپ خواهد رسید.

این کتاب از دیگر کارهای ارزشمند “جیووانی ماشیوشیا” بوده و مشتمل بر ۸ بخش و ۷۰ فصل است که در چند جلد منتشر خواهد رسید.

“عملکرد اندام های داخلی”، “علل بیماری ها”، “اصول تشخیص”، “پاتولوژی”، “شناسایی الگو”، “نقاط طب سوزنی” و “اصول تشخیص و درمان” از بخش های اصلی این کتاب می باشد.

مطالب مرتبط

در رابطه با این مطلب نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.