تاریخچه اوریکولوتراپی یا طب سوزنی گوش

   تاریخچه طب سوزنی گوش

تاریخچه اولین متون ثبت شده طب سوزنی گوش به زمان متن کلاسیک طب داخلی امپراطور زرد بر می گردد و مشتمل بر مجموعه ای از روش های طب سوزنی است که ۵۰۰ سال قبل از میلاد انجام می شده است. در این کتاب قطور که بسیاری از بیماری های قابل درمان با طب سوزنی را بیان می کند به نقاط طب سوزنی خاصی که بر روی گوش خارجی قرار دارند و اختلالات مشخصی را درمان می کنند نیز اشاره شده است.

 

با اینحال، روشی که امروزه در چین در طب سوزنی گوش انجام می شود اساسا بر اساس اکتشافات اخیر دکتر پل نوژیه در دهه ۱۹۵۰ در فرانسه است.

 

روش سنتی که در چین باستان مورد استفاده قرار می گرفت شامل تعدادی نقاط پراکنده بر روی گوش بود که تنها برای معدودی از بیماری ها کاربرد داشت، حال آنکه امروزه استفاده از طب سوزنی نشان از سازماندهی بیشتر نقاط رفلکس گوش دارد که می تواند بسیاری از بیماری ها را درمان کند.

 

در غرب، اولین منابع چاپ شده از درمان از طریق گوش به متون پزشکی مصر، یونان و رم باستان برمی گردد. کاملترین توضیحات طبی در مورد گوش، مربوط به ایران باستان است. ردپایی از مدارک مبنی بر استفاده از تحریک گوش برای درمان سیاتیک در ایران در متون اروپای قرون وسطی تا فرانسه مدرن دیده می شود. از دهه ۱۹۵۰، استفاده از نقاط خاصی از گوش به عنوان سیستم رفلکس کاملی از نقاط که می تواند بسیاری از بیماری ها را تسکین دهد بوسیله پزشکان در دیگر بخش های اروپا، آسیا و شمال و جنوب آمریکا به کار رفت.

Recent Posts

در رابطه با این مطلب نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.