تآثیر لیزر موضعی بر عملکرد تخمدان ها

در انسان و همچنین حیواناتی از جمله موش ها عملکرد تولید مثلی تخمدان ها از طریق مکانیزم های پیچیده فیدبکی کنترل می شود و شامل فاکتورهای آزاد شده از هیپوتالاموس و اف اس اچ و ال اچ تولید شده از غده هیپوفیز است. استروژن و پروژسترون که به ترتیب توسط فولیکول های تخمدان و جسم زرد تولید می شوند، اساس و پایه چرخه استروژن و قاعدگی و همچنین عملکرد تولید مثلی نرمال هستند.

در مطالعه انجام شده در دانشگاه قاهره (۲۰۱۸) از ۷۲ موش ماده نژاد Wistar Albino استفاده شد که به سه گروه تقسیم شدند: ۱۷ موش به عنوان گروه شاهد یا کنترل (که هیچ درمانی دریافت نکردند)، ۱۹ موش که تحت درمان با کلومیفن سیترات (گروه کلومید) بودند و ۳۶ موش که در معرض لیزر با طول موج ۶۶۰ نانومتر ( گروه لیزر) قرار گرفتند.

این مطالعه نشان داد تحریک تخمدان ها با لیزر موضعی روشی نوین و موثر برای القای تخمک گذاری است. این لیزر به اندازه مصرف کلومیفن سیترات باعث افزایش قابل توجه در میزان استرادیول و پروژسترون سرم می شود (که شاخص مناسبی برای عملکرد تخمک گذاری و جسم زرد می باشد) (۱).

مشخص شده که لیزر موضعی کم توان اثرات مفیدی بر چندین بیماری آسیب شناختی از جمله بهبود زخم، درد و التهاب دارد. این لیزر فرایندهای بیولوژیکی مثل تکثیر سلولی، آپوپتوز (مرگ برنامه ریزی شده سلول) و رگ زایی یا آنژیوژنز را تعدیل می کند. تخمدان های تیمار شده با لیزر هیچ تغییری در رابطه با تعداد فولیکول های اولیه نشان نمیدهند، به عبارت دیگر این لیزر تعداد فولیکول ها را افزایش نمیدهد، بلکه درصد فولیکول های AMH- مثبت را بالا می برد.
در مطالعه انجام شده در یکی از مراکز تحقیقاتی آرژانتین اثرات کاربرد موضعی لیزر کم توان بر دینامیک یا پویایی فولیکول، ذخیره تخمدان، سطح پروژسترون، آپوپتوز، آنژیوژنز و کارایی تولید مثل را در موش های بالغ بررسی کرده است.
این بررسی نشان داد:

  1. لیزر موضعی کم توان، درصد فولیکول های اولیه و فولیکول های پری آنترال را افزایش می دهد، در حالی که در مقایسه با موش های گروه شاهد یا کنترل، درصد جسم زرد را کاهش می دهد.

  2. لیزر کم توان در صد آپوپتوز را در فولیکولهای آنترال اولیه کاهش می دهد.

  3. این لیزر باعث کاهش نواحی سلول های اندوتلیال و افزایش‌ نواحی سلول های پری اندوتلیال در تخمدان میشود.

  4. لیزر کم توان کیفیت تخمدان ها را بهبود می بخشد

  5. لیزر موضعی کم توان با تنظیم آپوپتوز و پایداری عروق تخمدان، دینامیک فولیکول را تعدیل می کند

بنابراین داده ها حاکی از این است که لیزر کم توان می تواند به عنوان یک ابزار جدید و موثر در درمان اختلالات متعدد از جمله اختلالات تولید مثلی زنان مورد استفاده قرار گیرد (۲).

 

 

 

منبع:

۱Assessment of Laser Biostimulation in Induction of Ovulation by Mohamed A. El-Nourya et al

۲Low level laser therapy (LLLT) modulates ovarian function in mature female mice by Author links open overlay panelGonzaloOubiña et al

۰۲۱-۸۸۷۸۵۱۱۱۰

۰۲۱-۲۶۷۶۷۲۰۵

T.me/@DrAnsariClinic

مطالب مرتبط

در رابطه با این مطلب نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.