بهبود عملکرد تخمدان ها با لیزر موضعی

اثرات مفید لیزر موضعی کم توان بر چندین بیماری آسیب شناختی از جمله بهبود زخم ها، درد و التهاب به اثبات رسیده است. لیزر کم توان (LLLT) فرایندهای زیستی مثل تقسیم سلول ها، آپوپتوز (مرگ برنامه ریزی شده سلول) و رگ زایی یا آنژیوژنز را تعدیل می کند. تاثیر این نوع لیزر بر تحریک فعال شد تخمدان ها نشان داده شده است. با انجام لیزر موضعی تخمدان هاغییری در رابطه با تعداد فولیکول های اولیه ایجاد نمی شود، به عبارت دیگر این لیزر تعداد فولیکول ها را افزایش نمی دهد، بلکه درصد فولیکول های AMH- مثبت را افزایش می دهد. در مطالعه انجام شده در یکی از مراکز تحقیقاتی آرژانتین اثرات کاربرد موضعی لیزر کم‌توان بر فعالیت فولیکول، ذخیره تخمدان، میزان پروژسترون، مرگ سلول، آنژیوژنز (رگ زایی) و بازده تولید مثل در موش های بالغ بررسی شده است.

عملکرد تولید مثلی تخمدان ها در پستانداران تحت کنترل مکانیسم های پیچیده ای قرار دارد و شامل فاکتورهای آزاد شده از هیپوتالاموس و FSH و LH تولید شده از  هیپوفیز است. استروژن و پروژسترون که توسط تخمدان ها تولید می شوند، اساس چرخه قاعدگی و همچنین عملکرد طبیعی تولید مثل هستند.

در بررسی صورت گرفته در دانشگاه قاهره در سال ۲۰۱۸ از ۷۲ موش ماده نژاد Wistar Albino استفاده شد. در این بررسی، این موش ها به سه گروه تقسیم شدند: ۱۷ موش به عنوان گروه شاهد یا کنترل (که هیچ درمانی دریافت نکردند)، ۱۹ موش که تحت درمان با کلومیفن سیترات (گروه کلومید) بودند و ۳۶ موش که تحت لیزر موضعی با طول موج ۶۶۰ نانومتر قرار گرفتند..

نتایج نشان داد تحریک تخمدان ها با لیزر موضعی روشی نوین و موثر برای القای تخمک گذاری است. این لیزر به اندازه مصرف کلومیفن سیترات باعث افزایش قابل توجه استرادیول و پروژسترون سرم می شود (که شاخص مناسبی برای ارزیابی تخمک گذاری است).

با مقایسه موش های گروه شاهد یا کنترل با گروه لیزر مشخص شد که لیزر موضعی کم توان، درصد فولیکول های اولیه و فولیکول های پری آنترال را افزایش می دهد، حال آنکه درصد جسم زرد را کم می کند. لیزر کم توان در صد مرگ برنامه ریزی شده را در فولیکول های آنترال اولیه کاهش می دهد. این لیزر باعث کاهش نواحی سلولهای اندوتلیال و افزایش‌ نواحی سلول های پری اندوتلیال در تخمدان میشود. لیزر کم توان باعث افزایش کیفیت تخمدان ها می شود و با تنظیم مرگ سلول ها و تقویت عروق تخمدان، موجب تعدیل پویایی فولیکول می گردد.

بنابراین داده ها حاکی از این است که لیزر کم توان می تواند به عنوان روشی نوین و موفقیت آمیز، بی خطر و ایمن در درمان پاتولوژی های متعدد از جمله اختلالات تولید مثلی زنان مورد استفاده قرار گیرد.

منبع:

۱ Assessment of Laser Biostimulation in Induction of Ovulation by Mohamed A. El-Nourya et aL,.

۲ Low level laser therapy (LLLT) modulates ovarian function in mature female mice by Author links open overlay panelGonzaloOubiña et al,.

۰۲۱-۸۸۷۸۵۱۱۱۰

۰۲۱-۲۶۷۶۷۲۰۵

جهت مشاهده نمونه های بالینی ناباروری درمان شده در مطب دکتر انصاری: T.me/@DrAnsariClinic

مطالب مرتبط

در رابطه با این مطلب نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.