اوریکولوتراپی چیست؟

طب سوزنی گوش چیست

اوریکولوتراپی عبارتست از تحریک نقاط خاصی از گوش خارجی به منظور تشخیص و درمان بیماری هایی که در دیگر بخش های بدن بروز می کنند.

 

اگر اوریکولوتراپی از طریق وارد کردن سوزن های طب سوزنی به گوش انجام شود آنرا طب سوزنی گوش یا طب سوزنی اوریکولار (گوش خارجی) نیز می نامند، در حالی که اصطلاح اوریکولوتراپی غالبا به تحریک الکتریکی نقاط رفلکس سطح گوش اشاره دارد.

 

همچنین نقاط خاصی بر روی گوش می توانند با فشار دست تحریک شوند که آنرا طب فشاری گوش یا رفلکسولوژی گوش می نامند. نقاط طب سوزنی بر روی گوش می توانند با لیزر، آهنربا یا گلوله های گوش نیز تحریک شوند.

Recent Posts

در رابطه با این مطلب نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.