ارتباط اوریکولوتراپی با دیگر اشکال پزشکی جایگزین

  اوریکولوتراپی

اویکولوتراپی به عنوان یکی از شاخه های پزشکی جایگزین مورد نظر است. طب سوزنی، ماساژدرمانی، هومیوپاتی و درمان بیوفیدبکی نیز از دیگر اشکال پزشکی جایگزین محسوب می شوند.

تمام این تکنیک ها به عنوان طب مکمل نیز شناخته شده اند که نه تنها جایگزینی برای درمان های مرسوم طب غربی هستند بلکه می توانند به عنوان روشی مکمل که طب مرسوم را کامل می کنند نیز مورد توجه قرار گیرند.

 

اوریکولوتراپی می تواند تنش، فشار و دردی که توسط دیگر روش های درمانی بطور کامل بهبود نیافته را تسکین دهد اما زمانی بهترین تاثیر را دارد که به عنوان بخشی از روش های درمانی چندگانه مورد استفاده قرار گیرد. اگرچه طب سوزنی گوش غالبا همراه با طب سوزنی بدن انجام می شود اما به تنهایی نیز می تواند درد، فشار و تنش را بطور موثری کاهش دهد.

Recent Posts

در رابطه با این مطلب نظر بدهید

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.